Σε συνεργασία με την κατασκευαστική εταιρεία ΤΕΡΝΑ η εταιρεία μας προχώρησε στην προμήθεια οκτώ αυτόματων θυρών του Ιταλικού εργοστασίου Sesamo. Στο κατάστημα εγκαταστάθηκαν πόρτες τύπου Break Out οι οποίες εξυπηρετούν την εύκολη εκκένωση του κτιρίου σε οποιαδήποτε περίπτωση καθώς οι πόρτες αυτές μετατρέπονται σε ανοιγόμενες αν αυτό απαιτηθεί.